L’Escoleta Hobbiton

Les escoletes infantils són el punt de confluència de pares, nins/es i professionals dedicats a l’educació infantil. La constant relació amb les famílies i l’intercanvi d’informació diària facilita en tot moment el benestar dels infants i el manteniment dels hàbits que a l’escoleta i a casa són necessaris establir per aconseguir uns òptims resultats educatius.

El tipus d’educació que oferim presenta una metodologia didàctica oberta i flexible que garantitza tant la fidelitat als principis pedagògics fonamentals com la seva constant actualització en un clima de serenitat i rigor en el treball.

Promovem una educació personalitzada que implica el respecte a la persona de cada nin/a, els seus ritmes evolutius i el desenvolupament de les seves capacitats. Fomentam el desenvolupament intel.lectual donant-li una gran rellevància.

En l’acció educativa provocam i estimulam l’activitat dels infants i promovem un treball formatiu fonamentat en l’interés i la motivació constants. Volem potenciar en els nins/es les seves capacitats de comprendre i expressar-se creativament en les distintes formes del llenguatge (verbal, gràfic, plàstic, corporal, musical…).

hobbiton-26

El llenguatge i el joc són la base metodològica que utilitzarem. El joc afavoreix el desenvolupament de l’infant donant-li l’oportunitat de descobrir, explorar, manipular i aprendre i, d’aquesta manera, es crea una major independència i autonomia.

Com a servei d’interés públic el Centre d’Educació Infantil Hobbiton vol contribuir a donar una qualitat educativa al primer cicle d’educació infantil, tan imprescindible per al procès de desenvolupament dels infants.

Com a llengua ambiental de l’escoleta utilitzarem la llengua catalana pròpia de les Illes. El personal del centre estarà format per educadors titulats qualificats que estaran sempre oberts a nous aprenentatges per millorar la seva tasca.